Eigen textiel aanleveren

Textiel aanleveren

Wij krijgen soms de vraag van klanten of zij hun eigen textiel van een logo kunnen laten voorzien. Ons antwoord is ja, je kunt eigen kleding aanleveren (maar natuurlijk ook een deel en de rest bij ons bestellen). Wij rekenen ook voor aangeleverd textiel zeer scherpe tarieven die gelijk zijn aan het drukken op ons eigen textiel. Deze dienst leveren wij dan ook tot tevredenheid van vele klanten.

Let op: het bedrukken van aangeleverd textiel is geheel op eigen risico.

Eigen risico

Een bijzondere voorwaarde bij aanleveren, is dat het bedrukken op jouw eigen risico wordt gedaan. Dus indien er iets misgaat tijdens, voor of na het bedrukken, zullen wij jouw goederen niet vergoeden, compenseren of vervangen. Ook problemen die pas achteraf blijken worden niet vergoed (zoals wasproblemen).

Waarom eigen risico?

Het is heel normaal dat er standaard een uitval is tijdens de productie (misdrukken etc). Verder lijken producten soms goed te drukken, maar blijken deze achteraf door onzichtbare coatings etc. toch niet goed te hechten. Bij onze eigen textielproducten is dit vooraf getest.

Onze tarieven zijn vaak laag t.o.v. de waarde van de goederen zoals bij dure jacks. Een enkele misdruk vergoeden zou dan al meer kosten dan de hele drukorder opbrengt. Dit zijn de belangrijkste redenen dat onze hele branche dit eigen risico hanteert voor aangeleverde goederen.

Is jouw product wat duurder zoals jassen, of wat lastiger te bedrukken zoals kunststoffen?
Je loopt meer risico, zo simpel is het. Maar stel ons een proefexemplaar beschikbaar zodat wij vooraf o.a. hechtingsrisico’s d.m.v. testen kunnen beperken.

Is jouw aangeleverde product uniek, of (bijna) onvervangbaar?
Laat het dan niet bedrukken, de risico’s zijn te groot.  Moet het dan toch? Overleg met ons welke technieken de minste risico’s met zich meebrengen voor jouw specifiek stuk. Soms zijn die wat duurder, maar dat is het absoluut waard. Vertrouw ons!